O nás

Aktuality

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@detskecentrumzn.cz, 515264782.

imageDětské centrum Znojmo je zvláštní dětské zdravotnické zařízení zřízené Jihomoravským krajem jako regionální zdravotnické zařízení.

Poskytujeme péči v objektech na ul.Mládeže a v denním rehabilitačním stacionáři Marákov na ul. Svatopluka Čecha.

Dětské centrum Znojmo poskytuje pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační, psychologickou, výchovnou a sociální péči ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám. Zajišťujeme péči o ohrožené a postižené děti formou lůžkové péče ve věku od 0 do 15-ti let a formou stacionární a ambulantní péče ve věku od 0 do 19-ti let.

imageVeškerá zdravotní péče poskytovaná dětem je hrazená z rozpočtu Dětského centra Znojmo.

Domníváte-li se, že bychom Vám a Vašemu dítěti mohli pomoci, případně poradit, můžete se na nás obrátit přímo, nebo prostřednictvím Vašeho dětského, rehabilitačního lékaře nebo neurologa.